Nowe możliwości na horyzoncie

W obecnej sytuacji – zagrożenia pandemią COVID-19, wymuszone zostało na wszystkich przedsiębiorcach z sektora mikro, małych i średnich firm, aby nauczyć się nowej rzeczywistości i do niej się dostosować. Wiele z nich stanęło przed problemem: jak realizować zaplanowane już wcześniej usługi doradczo-szkoleniowe? Na szczęście mamy mnóstwo rozwiązań technologicznych, które ułatwiają nam proces przejścia na inny tryb- zdalny, on-line. Jest cała masa szkoleń, tzw. e-learning, które możemy odbyć w zaciszu swojego domu. Być może nie jest to trafne stwierdzenie, jednak w tym momencie da się zauważyć, że epidemia i całe jej następstwa wyzwoliły w nas pokłady kreatywności, które w codziennym zaganianiu nie miały czasu, by się ukazać. Wykorzystajmy go.  W obecnej sytuacji, kiedy wszyscy powinniśmy pozostawać w domach, może to być jedyny sposób, by odbyć szkolenia obowiązkowe do podniesienia kompetencji zawodowych lub menedżerskich. Po powrocie do „normalności” będziemy mogli skupić się wyłącznie na wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, których prawdopodobnie będzie bardzo dużo. Dlatego też zachęcamy do korzystania z naszej ofert szkoleń online.

Ogromne możliwości oferuje nam Baza Usług Rozwojowych (BUR). Jest to specjalna platforma administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.Znajdują się na niej oferty kursów, szkoleń, studiów podyplomowych z całej Polski. Są one refundowane w wysokościach od 50% do 80% kosztów szkolenia czy innej usługi rozwojowej w ramach środków POWER, który jest kompleksowym programem wsparcia w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego zarządzania. Zadaniem POWER jest wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w taki sposób by uruchomić pozytywne zmiany w przestrzeni społecznej, gospodarczo-ekonomicznej, firmach, instytucjach publicznych, uczelniach, relacjach społecznych i biznesowych.  Z tej formy wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy z całej Polski za wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

W ofercie otrzymujemy różne formy kształcenia online, które pozwalają pracownikom firm rozwijać się
i podnosić kompetencje. Wybrana usługa rozwojowa, musi być powiązana z celami rozwojowymi firmy znaczy to, iż powinna się przyczynić do realizacji założeń biznesowych lub podnosić kompetencje i kwalifikacje zatrudnionych pracowników. Nie można finansować w ten sposób obowiązkowych szkoleń takich jak BHP czy SEP. Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę PARP Usługi Rozwojowe. Wszystkie firmy, które oferują swoje usługi na platformie, muszą spełniać określone warunki potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Daje to gwarancję odpowiedniej jakości szkoleń czy usług doradczych. Po wejściu na stronę BUR należy znaleźć Operatora. Jest to instytucja, która zajmuje się finansowaniem usług rozwojowych, a jego działalność ogranicza się do jednego województwa lub jego części. Należy szukać Operatora w województwie, w którym zarejestrowana jest siedziba lub oddział firmy. Lista dostępna jest pod adresem PARP Usługi Rozwojowe. Minimalna kwota dofinansowania to 50% ceny danej usługi. Każde województwo posiada własne  zasady, a maksymalna wysokość wsparcia określona jest zarówno  w formie procentowej i kwotowej. Pragniemy zaznaczyć iż obecna sytuacja w kraju może się przedłużyć nawet o kilka następnych miesięcy. Nie warto bezczynnie spędzać czasu w domu. Szkolenia e-learningowe są odpowiedzią na potrzebę obecnych czasów i pozwalają na aktywizację i rozwój pomimo ograniczeń nałożonych na nasze społeczeństwo.