Certyfikacje Centrum „Mentoris” Mateusz Prucnal

Duża konkurencyjność na rynku szkoleniowo-doradczym spowodowała wzrost oczekiwań klientów co do jakości produktów i usług edukacyjnych. Certyfikat Jakości ISO jest jedynym, który pozwala na wiarygodne potwierdzenie wysokich standardów przestrzeganych przez firmę. Bardzo istotny jest fakt, że ISO jest organizacją niezależną – nie podlega wpływom przedsiębiorców, korporacji czy rządu. W Polsce działalność firm akredytujących jest potwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji. Firma akredytująca przeprowadza audyt, nadaje certyfikat i nie może pomagać w przygotowaniu do certyfikacji ISO. Certyfikat ISO potwierdza wysoką jakość jakie oferuje dana firma. Wdrożenie norm certyfikatu wymaga również przeprowadzenia szkoleń  dla kadry zarządzającej oraz pracowników. Jest to gwarancją dla klienta, że jakość usług lub produktów oferowanych przez  firmę została sprawdzona, a co za tym idzie bardziej wiarygodna i profesjonalna. Kolejnym certyfikatem, który posiadamy i na którym opieramy cały proces edukacyjno – szkoleniowy jest Certyfikat VCC. Jest to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych pozostający w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzenia kwalifikacji. W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Nasza firma posiada wpisy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia  oraz Rejestru Instytucji Zatrudnienia, które pozwalają na szkolenie osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych. Posiadamy również certyfikowane szkolenie RODO.