Projekt 3.5

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Centrum Mentoris poprzez wdrożenie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych. W ramach otrzymanego Bonu na doradztwo wparciem zostało objęte przedsięwzięcie polegające na zakupie specjalistycznych usług doradczych przez MŚP.

W wyniku świadczenia usług doradczych przedsiębiorstwo uzyska szansę na zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie jakości
i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, jak również polepszenie warunków do rozwoju.  Usługi doradcze dadzą informacje o możliwościach wejścia na nowe rynki, pomogą w opracowani i zoptymalizowaniu strategii rozwoju firmy oraz wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych oraz poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia narzędzi HR. Dostęp do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych wpłynie na zwiększenie konkurencyjności oraz produktywności MŚP.