Propozycja szkoleń online

Centrum „Mentoris” Mateusz Prucnal rozpoczyna cykl szkoleń online. Zmuszeni sytuacją epidemiologiczną i chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom odbiorców naszych szkoleń podjęliśmy decyzję o konieczności wprowadzenia rozwiązań zdalnych. Nasze szkolenia realizowane będą przy użyciu nowoczesnej platformy ClickMeeting.  Jest to platforma webinarowa do prezentacji, szkoleń, kursów online, spotkań biznesowych i wideokonferencji. Obsługa tego narzędzia jest bardzo prosta i daje szereg możliwości pracy on-line. Przykładowe funkcję interaktywne to:

tryb AV, który daje możliwość wypowiadania się prezenterowi, bez potrzeby przygotowywania prezentacji

tryb prezentacji, który daje możliwość przedstawienia wykładu z prezentacją

tryb tablicy, który daje możliwość uczestnikom i prowadzącym wspólnego rozwiązywania zadań i robienia notatek

tryb YouTube, który daje możliwość prezentacji filmów z YouTube i bieżącego komentowania

tryb ankiety, który daje możliwość sprawdzenia wiedzy uczestników po szkoleniu

tryb pytań, który daje możliwość zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Prowadzenie szkoleń w formie e-learningu wymaga całkowicie innowacyjnego podejścia, dlatego też podczas szkolenia będą wykorzystywane różne narzędzia do pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej takie jak: dokument Google, telekonferencje, rysunki Google, interaktywna mapa myśl.

Reasumując szkolenia online w obecnej sytuacji są najbezpieczniejsza formą zdobywania wiedzy bez konieczności wychodzenia z domu. Ponadto jest to forma innowacyjna, wymagająca większej aktywności ze strony uczestników, pobudzenia ich do kreatywnego myślenia oraz stałej interakcji pomiędzy trenerem a grupą. Gwarantuje również stały monitoring i kontrolę realizacji założeń programowych. Głęboko wierzymy, że jest to najlepsze rozwiązanie dostosowane do obecnej sytuacji w kraju i gwarantujące 100% bezpieczeństwa Naszym odbiorcom przy zachowaniu wysokich standardów pracy Centrum „Mentoris”.