Sukcesy i kolejne projekty

Miniony tydzień w Centrum obfitował w dobre informacje. Zakończyliśmy kurs pracownika biurowego w ramach projektu Adapton. Wszyscy kursanci zaliczyli egzamin z satysfakcjonującymi wynikami i pozostało im już tylko odebranie certyfikatów. Serdecznie gratulujemy!

Kolejnym pozytywnym newsem była informacja o uzyskaniu przez Centrum Mentoris dofinansowania w ramach projektu 3.5. Zostanie ono w całości przeznaczone na rozwój i modernizację struktur naszej firmy.

Ponadto wystartowaliśmy w kolejnych konkursach na realizację pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego i z niecierpliwością oczekujemy na ich rozstrzygnięcia 😊

A już wkrótce startujemy z nowym projektem związanym z Przepisem na Menedżera. Jest on realizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Akademia Menadżera MŚP”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt kierowany jest do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze. Nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: opracowania Diagnozy Potrzeb MŚP pod kątem strategii rozwoju organizacji i deficytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej w tym kontekście, oraz realizacji usług rozwojowych dla kadry menedżerskiej zgodnie z w/w diagnozą  opracowaną w ramach projektu. Diagnoza potrzeb obejmuje następujące elementy:

  1. Analizę strategiczną pozwalającą na określenie głównych wyzwań i problemów strategicznych
    i rozwojowych przedsiębiorstwa oraz dokonanie oceny jego poziomu rozwoju.
  2. Sformułowaniu strategii zawierającej cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz kierunkowe działania strategiczne (inicjatywy), ze szczególnym naciskiem na cele rozwojowe.
  3. Analizę potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej.

Zakres obejmuje obszary rekomendowane w ramach minimalnego zakresu diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa rekomendowanego przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).