Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Pomost do zatrudnienia”

Wszystkie mieszkanki gminy Nałęczów, które chcą znaleźć dla siebie miejsce pracy zachęcamy do udziału w stażowym projekcie unijnym „Pomost do zatrudnienia„. Udział w projekcie umożliwia zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie.

Projekt ten jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem „Pomostu do zatrudnienia” jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji kobiet biernych zawodowo lub nie mogących odnaleźć się na rynku pracy z gminy Nałęczów.

W ramach projektu uczestniczki będą mogły wziąć udział m.in. w : programie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills, usłudze aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmującym, warsztaty, treningi, coaching kompetencyjny, szkoleniach w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych, programie aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, programie aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych, programie aktywizacji edukacyjnej w zakresie kwalifikacji/kompetencji oraz usłudze aktywnej integracji o charakterze społecznym „PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ.

Uczestniczki projektu otrzymają możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia zawodowego kończącego się̨ egzaminem i dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności cenione na rynku pracy.

Ponadto, uczestniczki projektu będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego pośrednictwa pracy. Uczestniczki stażu otrzymają wynagrodzenie po każdym miesiącu odbytego stażu w wysokości 1400 – 1500 złotych miesięcznie. Dodatkowo uczestniczki projektu będą mogły skorzystać  z programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego.

Zajęcia odbywać́ się̨ będą̨ w trybie dziennym. W trakcie zajęć uczestniczki będą̨ mieć zapewniony poczęstunek, w przypadku zajęć́ trwających dłużej niż̇ 6 godzin w ciągu dnia.

Uczestniczki mają zapewnione ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe przez 6 miesięcy, a także zwrot kosztów szkolenia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod numerem telefonu 576 660 150.