Znaczenie rozwoju kompetencji menedżerów dla rozwoju ich organizacji – webinar online

Podczas spotkania ukazana zostanie istota rozwoju kompetencji menadżerów dla rozwoju organizacji, w których pracują. Zobrazowana zostanie również relacja pomiędzy stanem organizacji, a stanem kompetencji menedżerów oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się menedżerowie różnych szczebli i dlaczego czasami w swojej pracy czują się samotnymi.
To także wskazanie jakie korzyści może przynieść Program Akademia Menedżera dla diagnozy kompetencji menedżerów oraz jakie kompetencje mogą rozwijać szkolenia realizowane w ramach Programu.
Najważniejsze treści, które zostaną poruszone podczas spotkania:
1. Rola menedżera w organizacji,
2. Kompetencje menedżera i jego składowe,
3. Procesy w organizacji a kompetencje menedżerskie,
4. Menedżer jako samotny wilk, który czasem musi kierować trudnymi procesami i działaniami,
5. Rozwój kompetencji – standardy, jak nie wywarzać otwartych drzwi,
6. Co jako menedżer mogę zrobić dla siebie poprzez program rozwojowy?
7. Do czego potrzeba jest diagnoza kompetencji menedżerskich?
8. Jak budowane są programy szkoleniowe w oparciu o diagnozę kompetencji?
Prowadzące:
Małgorzata Janczarek – Trener, menadżer i doradca. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, wdrażaniu procesów organizacyjnych, zarządzaniu zmianą, procesami i projektami oraz diagnozie i rozwoju kompetencji menedżerskich. Posiada dwudziestoletnią praktykę trenerską.
Doświadczenie zdobywała pełniąc funkcję nauczyciela akademickiego, kierownika centrum doskonalenia zawodowego, prezesa zarządu w firmie szkoleniowej, dyrektora do spraw jakości i rozwoju w placówkach systemu oświaty.
Posiada certyfikaty American Certification Institute: Certified Professional Business Trainer (CIPT); Certified International Professional Manager (CIPM).
Nie boi się wyzwań i sytuacji złożonych, wymagających koordynacji działań na wielu płaszczyznach. Lubi identyfikować i uwalniać potencjał.
Małgorzata Józwik – trener biznesu,, menadżer, doradca. Specjalizuje się w: szkoleniu kadr, projektowaniu procesów szkoleniowych, weryfikacji efektywności kształcenia kadr, wdrażaniu rozwiązań z zakresu potwierdzania kwalifikacji i kompetencji, w tym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Posiada doświadczenie związane z doradztwem dla firm, wdrażaniem procesów organizacyjnych oraz piętnastoletnie doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia warsztatów, seminariów, szkoleń i diagnozy kompetencji.
Posiada certyfikaty American Certification Institute: Certified Professional Business Trainer (CIPT); Certified International Professional Manager (CIPM).
Wolny czas poświęca na teatr (także w amatorskich występach) film, śpiew.
Doświadczenie na scenie stara się wykorzystywać w pracy zawodowej.
Link do transmisji na żywo: