Doradztwo

Usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizujemy bezpłatnie w ramach poszczególnych projektów aktywizacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualne informacje o takich projektach można znaleźć poniżej, a zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji do projektów w zakładce AKTUALNOŚCI.

Doradztwo

Udzielamy kompleksowego wsparcia w ramach doradztwa zawodowego. Dysponujemy kadrą doświadczonych i kompetentnych doradców. Nasi specjaliści nie oceniają, a starają się zrozumieć sytuację osoby objętej wsparciem, pomagając znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów. Posiadają dobrze rozwinięte umiejętności analityczne i diagnostyczne, dlatego osoby, korzystające z naszych usług doradczych mogą liczyć na jasne sformułowanie celów i pomoc w planowaniu swojej ścieżki rozwoju w taki sposób aby doprowadzić do zatrudnienia.

Kim jesteśmy?

Pośrednicy pracy Centrum „Mentoris” udzielają wsparcia osobom bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Aktywnie współpracują i pomagają pracodawcom w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy projektów otrzymują wsparcie, w którym uwzględnione są ich predyspozycje zawodowe niezbędne do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Ponadto zainteresowani mogą liczyć na pomoc w skonstruowaniu atrakcyjnego CV oraz przeprowadzeniu próbnej rozmowy kwalifikacyjnej. Proces wsparcia odbywa się w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku, pozwalając tym samym na stałe monitorowanie procesu na każdym etapie ścieżki zawodowej.

Dlaczego warto?

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów
Udzielamy wsparcia
w podnoszeniu kwalifikacji
Pomagamy w powrocie
na rynek pracy
Projektujemy indywidualne ścieżki rozwoju
Organizujemy staże zawodowe
Pełne zaangażowanie
w realizowane wsparcie