06.10.2020 | Projekty Aktualne

AKTYWNI i KOMPETENTNI

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie

Grupa docelowa

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych lub mających problem z rozpoczęciem pracy z gminy Jeziorzany

Program Projektu

W ramach projektu uczestnicy zostaną̨ objęte następującymi formami pomocy: Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym „PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ” obejmujący: pogłębioną diagnozę zaburzeń psychicznych (diagnoza nozologiczna), doradztwo zawodowe, diagnoza psychologiczna- diagnoza problemowa z sesjami motywującymi Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: ”PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” obejmujący, warsztaty, treningi, coaching kompetencyjny, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kwalifikacji/kompetencji

Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!