21.11.2019 | Projekty Aktualne

AKTYWNI KOMPETENTNI SAMODZIELNI II

Celem głównym projektu jest integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - doświadczających zaburzeń/trudności psychicznych.„AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI. Edycja II”to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizuje projekt „AKTYWNI-KOMPETENTNI-SAMODZIELNI II" poprzez organizację kompleksowego programu aktywizacji, reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa

100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - doświadczających zaburzeń lub trudności psychicznych.

Program Projektu

W ramach wsparcia zapewniamy:

I. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze społecznym obejmujący:

 • 40 godzin wsparcia indywidualnego (w tym 25 godzin wsparcia psychologicznego i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • 5 godzin doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery,
 • 10 godzin wsparcia motywującego w formie wzbudzania wewnętrznej motywacji.
 • 60 godzin indywidualnego mentoringu
 • 32 godziny wsparcia grupowego w formie warsztatowej "Rozwój kompetencji interpersonalnych"

 II. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze edukacyjnym obejmujący:

 • 24 godziny wsparcia grupowego w formie warsztatowej „Aktywne techniki poszukiwania pracy".
 • 40 godzin wsparcia grupowego w formie warsztatowej – „Wzmocnienie kompetencji kluczowych”

  Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodnie z IPS i IŚK, średnio w wymiarze 135 godzin wraz ze stypendium szkoleniowym.

III. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zawodowym obejmujący:

 • 5 godzin indywidualnego coachingu zawodowego
 • 6 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym

IV. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zdrowotnym obejmujący:

 • Pogłębione wsparcie psychologiczne lub psychoterapeutyczne - obecność wsparcia oraz liczba godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb UP.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!