21.11.2019 | Projekty Aktualne

AKTYWNY STUDENT – AKTYWNY ABSOLWENT

Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy. Projekt jest kierowany do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Filozofii.

Projekt jest kierowany do studentów ostatnich roczników studiów studiów i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Filozofii. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy.

Grupa docelowa

Wsparcie kierowane jest do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych (Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia) i Wydziału Filozofii (Filozofia – Retoryka).

Program Projektu

Zadania zaplanowane w projekcie :

  1. Bilans kompetencji – 1 bilans z profilem kompetencji
  2. Warsztaty wzmacniające kompetencje
  3. Szkolenia  certyfikowane w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate)
  4. Zajęcia projektowe 
  5. Wizyty studyjne u pracodawcy  typu job shadowing – 2 dwudniowe wizyty u 4 pracodawców (na terenie całej Polski) .
  6. Bilans kompetencji (powtórne badanie z profilem kompetencyjnym)

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!