07.05.2020 | Projekty Aktualne

Projekt 3.5

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.5 Bon na doradztwo.

Wartość projektu: 148920zł
Program Projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Centrum Mentoris poprzez wdrożenie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych. W ramach otrzymanego Bonu na doradztwo wparciem zostało objęte przedsięwzięcie polegające na zakupie specjalistycznych usług doradczych przez MŚP.

Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!