21.11.2019 | Projekty Aktualne

WSPÓLNOTA AKTYWNOŚCI I KOMPETENCJI

Głównym celem projektu jest integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) 55 kobiet i 45 mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 poprzez organizowanie kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Wartość projektu: 3730302.60zł
Grupa docelowa

Projekt skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie województwa lubelskiego.

Program Projektu

Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching.

Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe.

Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże.

Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne.

Partnerzy
Masz pytania odnośnie projektu? Skontaktuj się!