RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum „Mentoris” Mateusz Prucnal w celu przekazywania bieżącej oferty doradczo- edukacyjnej.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców) informujemy, że:

  1. dane osobowe są przetwarzane w celu przekazywania bieżącej oferty doradczo- edukacyjnej;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych można zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych;
  3. administratorem Państwa danych jest Centrum „Mentoris” Mateusz Prucnal z siedzibą w Lublinie
    (20-043) przy Al. Racławickich 44B/U1, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 564-172-28-76 , REGON: 061642952, aby skontaktować się z nami- wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@centrummentoris.pl
  4. podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 lit. b) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki SMS oraz e-mail;
  6. Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
  7. podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne.